Stichting SWZ

Stichting SWZ biedt ondersteuning bij (begeleid) wonen, dagbesteding en ondersteund werken ten behoeve van mensen met een lichamelijke of meervoudige handicap.Veel van onze cliënten hebben een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Mensen ondersteunen zoals zij dat zelf willen zodat ze zo zelfstandig mogelijk de dingen kunnen doen waar ze voor kiezen, dat is in het kort het uitgangspunt van onze visie. Deelnemen en bijdragen aan de maatschappij zijn daarbij sleutelbegrippen.

Het doel van Lunchroom De Keyser is om cliënten, de aspirant-medewerkers van SWZ, het werkritme en werkcultuur te laten ontdekken, en ook om ze verschillende vaardigheden aan te leren om de afstand naar de arbeidsmarkt te verkleinen.